برای فارسی‌سازی ویندوز 7 مراحل زیر را دنبال نمایید:

 

 

1 از منوی  Start  گزینه  Control Panel  را انتخاب، سپس گزینه  Clock, Language, and Region  را انتخاب نمایید.

ویندوز 7 - Control Panel

 

2 گزینه  Regional and Language  گزینه را انتخاب نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language

 

3 به سربرگ  Formats  مراجعه نموده و از قسمت  Format  گزینه  Persian  را انتخاب نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language

 

سپس بر روی دکمه  ...Additional settings  کلیک کرده و در پنجره ظاهر شده به ترتیب وارد سربرگ‌های  Numbers  و  Currency  و  Date  شده و تمامی گزینه‌ها را مطابق با تصاویر زیر تنظیم نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language - Numbers

ویندوز 7 - Regional and Language - Currency

ویندوز 7 - Regional and Language - Date

 

4 به سربرگ  Location  مراجعه نموده و از قسمت  Current location  گزینه  Iran  را انتخاب نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language

 

5 به سربرگ  Keyboards and Languages  مراجعه نموده و بر روی دکمه  ...Change Keyboards  کلیک نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language - Text Services and Input Languages

 

در پنجره ظاهر شده بر روی دکمه  ...Add  نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language - Text Services and Input Languages

 

در پنجره ظاهر شده زبان فارسی( Persian ) را انتخاب نموده و بر روی دکمه  OK  کلیک نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language - Text Services and Input Languages - Add Input Language

 

6 به سربرگ  Administrative  مراجعه نموده و بر روی دکمه  ...Change system locale  کلیک نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language settings

 

در پنجره ظاهر شده از قسمت  Current system locale  زبان فارسی( Persian ) را انتخاب نموده و بر روی دکمه  OK  کلیک نمایید.

ویندوز 7 - Regional and Language settings

 پنجره‌ها را با کلیک بر روی دکمه  OK  بسته و سیستم را مجددا راه‌اندازی نمایید.