برای فارسی‌سازی ویندوز XP مراحل زیر را دنبال نمایید:

 

1 از منوی  Start  گزینه  Control Panel  را انتخاب، سپس گزینه  Regional and Language Options  را انتخاب نمایید.

ویندوز XP - Control Panel

 

2 به سربرگ  Languages  مراجعه نموده و گزینه مشخص شده را فعال نمایید.

ویندوز XP - Regional and Language Options

 

سپس بر روی دکمه  ...Details  کلیک کرده و در پنجره ظاهر شده بر روی دکمه  Add  کلیک کرده و زبان فارسی را انتخاب نمایید.

ویندوز XP - text services and input languages

 

3 به سربرگ  Regional Options  مراجعه نموده و از قسمت زبان، گزینه  Farsi  و از قسمت  Location  گزینه  Iran  را انتخاب نمایید.

ویندوز XP - Regional and Language Options

 

سپس بر روی دکمه  ...Customize  کلیک کرده و در پنجره ظاهر شده به ترتیب وارد سربرگ‌های  Numbers  و  Currency  و  Date  شده و تمامی گزینه‌ها را مطابق با تصاویر زیر تنظیم نمایید.

ویندوز XP - Regional and Language Options - Numbers

ویندوز XP - Regional and Language Options - Currency

ویندوز XP - Regional and Language Options - Date

 

4 به سربرگ  Advanced  و از قسمت زبان، گزینه  Farsi  را انتخاب نموده و بر روی دکمه  OK  کلیک نمایید.

ویندوز XP - Regional and Language Options

 

پس از انجام این عمل، سیستم سی‌دی ویندوز را درخواست می‌کند. سی‌دی را داخل دیسک‌گردان قرار داده و منتظر شوید تا سیستم به طور خودکار فایل‌های مربوطه را کپی کند. پس از اتمام عملیات پیغامی مبنی بر راه‌اندازی مجدد سیستم ظاهر می‌شود، این پیغام را تایید نمایید.